Pompy głębinowe

Uniwersalne pompy do zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach domowych i wiejskich.